Khai trương cửa hàng Vật Phẩm Phong Thủy Hà Nội

Video quay vào tháng 01/2010, lúc cửa hàng Vật Phẩm – VatPhamPhongThuy.com ở Hà Nội vừa khai trương (cửa hàng số 2 của hệ thống). Truy cập http://vatphamphongthuy.com để cập nhật thêm

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat